Privatumo politika


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MB "Dentina LT" gerbia savo Lankytojų ir Pirkėjų privatumą, todėl garantuojame, kad šioje internetinėje parduotuvėje Jūsų pateikta informacija naudojama laikantis visų duomenų apsaugos reikalavimų.

2. MB "Dentina LT" pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl rekomenduojame prieš atliekant užsakymą, pakartotinai susipažinti su šiomis taisyklėmis.  Naudodamiesi šios elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS 

3. Visi mūsų Pirkėjai yra vienodai svarbūs, todėl visa asmeninė užsakovo informacija, tokia kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti Jūsų užsakymą, laiku jį įvykdyti ir pristatyti tinkamu adresu.

4. Visa užsakymo metu surinkta informacija yra saugoma MB "Dentina LT" sistemoje tik užsakymo tikslais: prekių pristatymui, susisiekimui su Jumis dėl užsakymų ar kitų iškilusių klausimų, PVM sąskaitų-faktūrų išrašymui ir kitiems su prekių užsakymų susijusiems tikslams.  Todėl garantuojame, kad mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užsakymo vykdymo procesais.

5. Užtikriname, kad mes nesidaliname Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, šių taisyklių apraše nurodytus atvejus. Norėdami įvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus - pristatyti užsakymus, užskaityti kredito kortelių apmokėjimus (pvz. mokėjimai.lt) visa Pirkėjo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais LR įstatymais ir kitais teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų  duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.

6. Pirkėjas ,pateikdamas mums savo asmeninius duomenis, sutinka, kad MB "Dentina LT" jai disponuotų  aukščiau išvardytais tikslais.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

7. MB "Dentina LT" elektroninė parduotuvė užtikrina, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs. MB "Dentina LT"  visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

8. Atkreipiame dėmesį, kad mes niekada neprašome elektroniniuose laiškuose nurodyti slaptažodžio. Todėl Pirkėjas atsakingas už savo sąskaitos informacijos ir slaptažodžio slaptumą. Visi kiti Jūsų asmeniniai duomenys yra saugomi, pasitelkiant atitinkamas fizines, elektronines valdymo priemones renkamos informacijos apsaugai.

IV. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

9. MB "Dentina LT"  turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nesėkmingų derybų atveju, ginčai toliau bus sprendžiami pagal atitinkamus LR įstatymus.